Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Długosiodle

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle

Gminna Biblioteka Publiczna w Długosiodle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • brak opisów zdjęć
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia:
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny z wykorzystaniem testów strony walidatora internetowego: http://utilitia.pl/

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Wioleta Frontczak.

E-mail: biblioteka@dlugosiodlo.pl

Telefon: (29) 741-25-93

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Adres: ul. Królowej Jadwigi 36
07-210 Długosiodło

E-mail: biblioteka@dlugosiodlo.pl

Telefon: (29) 741 21 87

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Długosiodle, ul. Królowej Jadwigi 36, 07-210 Długosiodło

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Królowej Jadwigi. Wszystkie wejścia znajdują się na parterze. Dla petentów przeznaczone jest wejście główne, które prowadzi do holu, gdzie znajdują się schody oraz winda. Wypożyczalnia i czytelnia znajdują się na pierwszym piętrze.

Pomieszczenia biblioteki są w pełni dostępne dla osób na wózkach. 

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i na piętrze przy windzie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Filia biblioteczna w Blochach, Blochy 2a, 07-210 Długosiodło

Do biblioteki prowadzi wejście z lewej strony budynku. Na parterze znajduje się holl i toalety. Na wprost wejścia znajdują się schody, którymi można dostać się kolejno do czytelni (półpiętro) i wypożyczalni (piętro I).

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz (holl) i pomieszczenia na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Filia biblioteczna w Starym Bosewie, ul. Rozwojowa 19, 07-210 Długosiodło

FIlia biblioteczna w Starym Bosewie mieści się w budynku Szkoły Podstawowej. Do biblioteki prowadzi wejście B od strony parkingu. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków.

Pomieszczenia biblioteki są dostępne dla osób na wózkach. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Nasza placówka

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny